• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Národný projekt:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka 2021-2027Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka 2021-2027
Zverejnenie zámeruZverejnenie zámeru
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Bátka v zmysle § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Bátka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Projekt: Zlepsenie prístupu k pitnej vodeProjekt: Zlepsenie prístupu k pitnej vode
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - tlačivo - DOCX, PDFRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - tlačivo - DOCX, PDF
!!! Poslať na adresu: CEHZ Rosinská cesta 12 010 08 Žilina
Národný projekt:Národný projekt:
Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: