• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Oznámenia - Értesítések

O podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou

Obecné zastupiteľstva v Bátke, na svojom zasadnutí dňa 9.júna 2016 prejednalo dodržiavanie nariadenia obce

o podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou

Upozorňujeme občanov tak mladistvých ako aj dospelých, že

zdržiavanie sa na území Základnej školy každému je povolené len na vlastnú zodpovednosť pri dodržiavaní čistoty a poriadku.

Vchod výlučne cez malú bránu.

Povolenie sa vzťahuje

- na užívanie dvoch ihrísk, a to na antukové ihrisko a na veľké futbalové ihrisko,

- doba využívania ihrísk je nasledovná:

   Počas letných prázdnin od 9.00 do 21.00 hod.

   V ostatnom čase  od 15.00 do zotmenia, maximálne do 20,00 hod.

Je prísne zakázané:

- zdržiavať sa mimo vyhradených miest – konkrétne v parku ZŠ, na spojovacích

   chodbách  ZŠ a medzi jednotlivými pavilónmi ZŠ,

- znečisťovať a poškodzovať  užívané plochy

- vodiť psov do areálu ZŠ.

Na dvore Materskej školy po vyučovaní a cez víkendy deti sa môžu zdržiavať len pod dozorom rodiča.

Dodržiavanie uvedených nariadení Obce Bátka bude plynule kontrolované obecnými a verejnými orgánmi.

Oznámenia - Értesítések

Kultúrne podujatie - Palóci bez hranícKultúrne podujatie - Palóci bez hraníc
21.08.2021 v areáli základnej školy v Bátke
Kultúrrendezvény - Palócok határok nélkülKultúrrendezvény - Palócok határok nélkül
2021.08.21 - én az alapiskola területén
Pošta Bátka - Otváracie hodinyPošta Bátka - Otváracie hodiny
Pošta Bátka - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť
Posta Bátka - Nyitvatartási időkPosta Bátka - Nyitvatartási idők
Posta Bátka - nyitvatartási idők változása
Stránkové hodiny - Obecný úrad BátkaStránkové hodiny - Obecný úrad Bátka
Fogadó órák - Községi hivatal BátkaFogadó órák - Községi hivatal Bátka
O podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťouO podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou
Bátkai Alapiskola területének igénybevételi lehetőségeirőlBátkai Alapiskola területének igénybevételi lehetőségeiről
Zber sklaZber skla
Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci sú umiestnené zelené kontajnery na zber skla.
Használt üvegek gyujtéseHasznált üvegek gyujtése
Tisztelt polgárok éretesítjuk Önöket, hogy a Községháza a használt üvegek gyujtésére zold színű konténereket helyezett ki.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: