• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Smernice - protispoločenská činnosť

Obec Bátka

V súlade so zákonom č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s vnútornou smernicou obce Bátka

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby:

Obec Bátka

Bátka č. 161, 980 21

e-mail: protispolcinn.obecbatka@azet.sk

Spôsob podávania ponetov:

  • elektronicky
  • písomne - na obálke je potrebné uviesť "protispoločenská činnosť" a "NEOTVÁRAŤ"

Peter Hencz vr.

Starosta obce  


VZN

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: